Website is under construction!

 

Are you experiencing the website messy right now? We are in the process of restructuring the website right now and therefore some links/functions may have stopped working.

New version of the website will be launched in the near future!

Our reception is closed

The reception is closed due to
new covid-19 restrictions

Student representation

Gillar du att tycka till? Vill du vara med och bestämma över kårens verksamhet? Nu har du chansen att ställa upp i kårvalet med en lista för att kandidera till Gefle Studentkårs Fullmäktige.

 

VAD ÄR FULLMÄKTIGE?

Fullmäktige (FUM) är en del av Gefle Studentkår - det är dess högst beslutande organ. FUM består av olika listor och alla studenter i varje lista har rösträtt. Man kan likna FUM vid Riksdagen eller kommunfullmäktige och listor är precis som partier. Tillsammans tar de beslut om t.ex. budget, medlemsavgift och verksamhetsplan för Gefle Studentkår och är dem som väljer in personer till olika poster inom kåren, såsom ordförande och evenemangsansvarig

VAD ÄR EN LISTA?

En lista är en grupp med studenter som tillsammans vill arbeta för att förbättra Gefle Studentkår som organisation. Listorna består av ett listombud samt minst fyra andra studenter (sammanlagt minst fem personer). Alla studenter i en lista måste vara medlemmar i Gefle Studentkår.

 

VAD GÖR MAN I FULLMÄKTIGE?

Alla listor (FUM) träffas omkring 2-3 gånger per termin för att ta beslut i diverse frågor och ser över att kåren gör det som ska göras under verksamhetsåret.

 

SÅ VAD GÖR JAG NU?

Låter detta intressant? Prata ihop dig med några av dina studentvänner och skapa en lista! Listan ska också ha en fokusfråga som de vill att kåren ska arbeta för kommande verksamhetsår. Exempel på fokusfråga är: Fler studieplatser på HiG eller förbättra den fysiska arbetsmiljön i biblioteket.

 

Listorna finns att fylla i nere hos oss i kårexpeditionen (hus 91) och ska, som tidigare nämnt, bestå av minst fem personer varav en är listombud. Alla studenter på en lista måste också vara medlemmar i Gefle Studentkår.

 

Senaste datum för att fylla i en lista är den 23/2 kl. 13:00.

VAD HÄNDER SEN?

Alla godkända listor kommer att ställa upp i kårvalet som äger rum den 23/3 - 25/3. Under dessa dagar kommer alla medlemmar i Gefle Studentkår ges möjligheten att rösta på den lista de tror kommer göra det bästa jobbet. De listorna med flest röster får flest mandat i fullmäktige. När listan är godkänd finns det all möjlighet i världen att börja kampanja för att få kårens medlemmar att rösta på just din lista.

 

Det här är den perfekta chansen för dig att engagera dig ideellt, skaffa dig erfarenhet och påverka den enda studentkåren vi har här vid Högskolan i Gävle - Gefle Studentkår. Så vad väntar du på? 

 

Har du frågor om FUM, kårval eller listor? Maila: kontakt@geflestudentkar.se

Student representation

Du som student har stora möjligheter att påverka din studietid här vid Högskolan i Gävle! Sitt med i ditt utbildningsråd (som är kopplat till ditt program) eller något annat av högskolans nämnder och råd.

Student representation

When you become a member in student union you contribute to something amazing. You contribute to the fact that we at Gefle Student Union can work for a high quality and improved education for all students at the University of Gävle. The membership also helps us to continue to work and develop Gävle as a student city.

With your help, we can have five enthusiasts in our student union who work full time for all students at the University of Gävle!

CALENDER

Don't miss any of the fun that's happening in the near future! Click on each event for more information. For some of the events you have to be a member to participate. Do you want to know more about becoming a member?         

Samarbetspartners

Skärmklipp.PNG

Instagram

@geflestudentkar

Facebook

@geflestudentkar

Adress:

Stenhammarsvägen 15

802 67 Gävle

Kårexpeditionens öppettider:

Tisdagar 10-13

Onsdagar 12-15

Kontakta oss vid frågor

  • Facebook
  • Instagram