REMUNERATED

At Gefle Student Union there are three remunerated which are working full time;
president, vice president and event planner.
These three posts are elected on a one-year basis by our council.

 

Here you can find information about the different posts the Student Union have announced.
The President and vice president are elected during the end of our business year and are elected for the period of 1st of July – 30th of June.
The event planner is elected in the middle of our business year and are elected for the period of 1st of February – 31st of January.

Ordförande

Ordförande har det yttersta ansvaret för kårens verksamhet. Vilket innebär att du leder och fördelar arbetet på kåren.

 

Uppdraget innebär bland annat att:

  • leda styrelsemöten 

  • delta i olika beslutande
    organ på högskolan

  • vara personalansvarig

  • representera Gefle Studentkår
    i olika sammanhang

Vice ordförande

Vice ordförande är den som driver dem
utbildningspolitiska frågorna på kåren.
I rollen är vice ordförande representant i olika organ på högskolan för att driva de frågor som Gefle Studentkårs medlemmar efterfrågar.

I de fall där ordförande inte är på plats,
är det vice ordförande som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Studiesocialt ansvarig

Som studiesocialt ansvarig ansvarar du över hela Gefle Studentkårs evenemangsverksamhet. Det innebär att arrangera evenemang för studenter, allt ifrån sportturneringar till de klassiska kårkvällarna.

 

Som Studiesocialt ansvarig basar du över ett Klubbmästeri som finns till ditt förfogande igenom hela arbetet. Om du önskar driva evenemangsverksamheten för medlemmarna i Gefle Studentkår så är det här posten för dig!

SÅ SÖKER DU

Under tiden som posterna är utlysta, fyller du i en blankett och lämnar in den i vår kårexpedition. När lappen lämnas in, kommer du få välja en intervjutid. Under intervjun kommer valberedningen ställa frågor till dig, kopplade till posten du har sökt. Efter att alla intervjuer är genomförda sätter sig valberedningen och går igenom alla som sökt och nominerar en person per post. Denna nominering skickas vidare till fullmäktige, som under ett sammanträde får möjlighet att ställa kompletterande frågor och tar sedan ställning om personen är lämplig eller ej.

Blir du invald, kommer du månaden innan du tillträder på din post få en överlämning av nuvarande person på posten.

Håll utkik på våra anslagstavlor och sociala medier för att se när vi söker efter nya medarbetare på Gefle Studentkår! Observera att du måste vara medlem i Gefle Studentkår för att kunna söka poster!