Text
White Feather

Textrutan ska alltid vara 450W (width)

Typsnitt: Helvetica Light

Huvudtitel: 21px

Undertitel: 18px

Brödtext: 16px (Ej rekommenderat att ha mindre än 16px)

 

Mellan huvudbild och text bör det finnas en strip med 40H (height), detsamma gäller mellan text och nedre infobar.

Färgen på strip skall vara vit (detsamma som hemsidans bakgrund, med andra ord osynlig vid publicering.)

Text på huvudbilden ska vara 35px

 

Länkar ska se ut såhär: ordforande@geflestudentkar.se

Textrutan ska alltid vara 450W (width)

Typsnitt: Helvetica Light

Huvudtitel: 21px

Undertitel: 18px

Brödtext: 16px (Ej rekommenderat att ha mindre än 16px)

 

Mellan huvudbild och text bör det finnas en strip med 40H (height), detsamma gäller mellan text och nedre infobar.

Färgen på strip skall vara vit (detsamma som hemsidans bakgrund, med andra ord osynlig vid publicering.)

Text på huvudbilden ska vara 35px

 

Länkar ska se ut såhär: ordforande@geflestudentkar.se