Volontary missions in the Student Council

Gefle Student Union does not work without all the fantastic people who
are voluntarily engaged!

Without a council, the union cannot carry out its daily work and in order to assemble a council, students need to form lists, which can be compared with the different parties of the Riksdag.
 

In March, a union election will be held where all members of the union may vote on the various lists. After the election, the mandate is distributed among the lists based on the number of votes.

 

Here you will find information about the mission items Gefle Student Union announces annually.

Volontary missions in the Student Council

Gefle Student Union does not work without all the fantastic people who
are voluntarily engaged!

Without a council, the union cannot carry out its daily work and in order to assemble a council, students need to form lists, which can be compared with the different parties of the Riksdag.
 

In March, a union election will be held where all members of the union may vote on the various lists. After the election, the mandate is distributed among the lists based on the number of votes.

 

Here you will find information about the mission items Gefle Student Union announces annually.

Electoral board

Valnämnden består av fem personer och är de som sköter allt kring kommande vårterminens kårval.

 

Det är under kårvalet som Kårfullmäktige för kommande verksamhetsår väljs in av kårens medlemmar. För att vara en fulltalig valnämnd behövs en ordförande och fyra ledamöter

mini.png

Speaker and
vice speaker

Talman är den som sammankallar och leder Kårfullmäktiges (FUM) möten.

 

Utöver det är talman även ordförande i valberedningens möten. Vice talman är den som hoppar in för talman vid de tillfällen då denne inte kan delta.
 

Talman och vice talman är med och stöttar presidiet i den dagliga verksamheten för att hålla sig uppdaterade om kårens verksamhet.

Activity auditor 
and personal alternate

Verksamhetsrevisorn på Gefle Studentkår ser över verksamheten kontinuerligt under året, stöttar presidiet, kårstyrelse och fullmäktige och lägger sig i när det behövs. 

 

Efter verksamhetsåret så gör verksamhetsrevisorn en revision av samtliga styrelse- och fullmäktigeprotokoll så att inga oegentligheter har förekommit.

Den personliga suppleanten får hoppa in när den ordinarie verksamhetsrevisorn är hindrad att delta.

Att vara verksamhetsrevisor är inte samma sak som att vara ekonomisk revisor.

SÅ SÖKER DU

Under tiden som posterna är utlysta, fyller du i en blankett och lämnar in den i vår kårexpedition. När lappen lämnas in, kommer du få välja en intervjutid. Under intervjun kommer valberedningen ställa frågor till dig, kopplade till posten du har sökt. 

Efter att alla intervjuer är genomförda sätter sig valberedningen och går igenom alla som sökt och nominerar en person per post. Denna nominering skickas vidare till fullmäktige, som under ett sammanträde får möjlighet att ställa kompletterande frågor och tar sedan ställning om personen är lämplig eller ej.

Blir du invald, kommer du månaden innan du tillträder på din post få en överlämning av nuvarande person på posten.

Observera att du måste vara medlem i Gefle Studentkår för att kunna söka poster!

Håll utkik på våra anslagstavlor och sociala medier för att se när vi söker efter nya medarbetare på Gefle Studentkår!