Ideella uppdrag

 

Gefle Studentkår fungerar inte utan alla fantastiska personer som är ideellt engagerade! Det finns förtroendeuppdrag på alla nivåer - allt från att jobba heltid som arvoderad eller genom att sitta med i något av våra organ. Vill du besluta om kårens verksamhet eller fixa bra fest? Det finns något för alla!

Studentinflytande_-_20190404_-_annasällb

Ideella uppdrag 2021

Inom Gefle Studentkår finns ett antal ideella uppdrag att söka för dig! Alla ideella uppdrag kan sökas av Gefle Studentkårs medlemmar och varierar från att vara med i Klubbmästeriet och arrangera event, till att jobba hos oss som heltidsarvoderad! Det finns något för alla att engagera sig i!

Nedan ser du alla poster som går att söka till inom Gefle Studentkår och när du kan ansöka.

Fullmäktige (FUM)

Kårfullmäktige är Gefle Studentkårs högst beslutande organ. FUM beslutar om det mesta som rör kårstyrelsens verksamhet och arbete. Då kåren inte har ett årsmöte varje avslutat verksamhetsår, så träffas istället kårfullmäktige ca 2-3 gånger per termin för att fylla den funktionen som ett årsmöte skulle ha gjort.  FUM består av listor (ungefär som partier i riksdagen) och medlemmarna röstar fram vilka de vill se i FUM. Kårvalet 2021 ägde rum 29-31 mars och valresultatet publiceras inom kort!

Nu behöver vi tillsätta följande poster:

Valnämnden till valet 2022

Valnämnden består av fem personer och är de som sköter allt kring kårvalet som äger rum under vårterminen. Det är under kårvalet som fullmäktige är kommande verksamhetsår väljs in av kårens medlemmar. För att vara en fulltalig valnämnd behövs en ordförande och fyra ledamöter.

Talman och vice talman

Talman är den som sammankallar och leder Kårfullmäktiges (FUM) möten. Utöver det är talman även ordförande i valberedningens möten. Vice talman är den som hoppar in för talman vid de tillfällen då denne inte kan delta. Talman och vice talman är med och stöttar presidiet i den dagliga verksamheten för att hålla sig uppdaterade om kårens verksamhet.

Ansökan ska vara kåren tillhanda senast en månad innan nästkommande FUM

Kårstyrelsen (KST)

Kårstyrelsen är Gefle Studentkårs näst högst beslutande organ under fullmäktige. De sköter kårens fortlöpande verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret. Kårstyrelsen består av de tre heltidsarvoderade: ordförande, vice ordförande, studiesocialt ansvarig samt 2-8 ledamöter (bestäms av FUM). Mellan fullmäktiges sammanträden är kårstyrelsen det högst beslutande organet och sammanträder ca en gång i månaden (eller så ofta som de vill!).

Just nu söker vi följande poster för verksamhetsåret 2021-2022:

Studiesocialt ansvarig (heltidsarvoderad)

Vår studiesocialt ansvarige ansvarar för det mesta som rör din tid som student och det kan enkelt delas upp i två viktiga områden: Huvudstuderandearbetsmiljöombud och evenemangsansvarig.

 

Som huvudstuderandearbetsmiljöombud driver du frågor om studenters arbetsmiljö, samt driver övriga studiesociala frågor så som bostadsfrågan, Gävle som studentstad och mycket mer. Du sitter med i olika råd och organ som tar beslut kring dessa frågor både på högskolan och med externa aktörer som till exempel kommunen.

 

Studiesocialt ansvarig ansvarar också för att arrangera våra evenemang. Våra evenemang kan både vara antingen medlemsexklusiva och innebär allt ifrån sportturneringar till de klassiska kårkvällarna. Du basar också över ett Klubbmästeri som finns till ditt förfogande igenom hela arbetet. Om du önskar driva evenemangsverksamheten för medlemmarna i Gefle Studentkår så är det här posten för dig! 
OBS! Postens mandatperiod är 2021.09.01 till 2022.08.30 med överlämning juli - augusti.

Ledamot

Kårstyrelsen jobbar nära de arvoderade på Gefle Studentkår och ger en hjälpande hand i den dagliga verksamheten. Det kan vara allt från att vara med och fixa Kårfrukosten till att leta nya samarbetspartners!

 

Som ledamot i Kårstyrelsen deltar du under styrelsemöten. Under dessa möten går vi igenom ekonomiska rapporter från verksamheten, vad de arvoderade sysslar med, policydokument och strävar efter att upprätthålla vår verksamhetsplan som fullmäktige beslutat om.

Ansökan ska vara kåren tillhanda senast en månad innan nästkommande FUM

Klubbmästeriet (KM)

Klubbmästeriet leds av Studiesocialt ansvarig och består av ideellt aktiva personer som arrangerar en rad olika event under året - utan klubbmästeri, inga roliga event! Det är till exempel Klubbmästeriet som roddar allting inför varje Club Kåren-kväll och är även delvis de som arbetar under kvällen. De är bland annat entrévärdar, baransvariga, DJs och personalansvariga. Klubbmästeriet anordnar även en rad andra event under året, t ex LAN och framför allt insparken! 

Exempel på poster inom Klubbmästeriet: Pr & infoansvarig, inköpsansvarig, entréansvarig, baransvarig, ljud/ljusansvarig, garderobansvarig, lokalansvarig, personalansvarig. Du kan även vara Allt-i-allo och testa alla olika områden.

Just nu letar vi nya stjärnor som älskar att styra digitala event!

På grund av den rådande pandemin kan vi inte hålla våra traditionella event som kårkvällar eller LAN. Däremot går det ju finfint att umgås och ha roligt digitalt! Vi behöver nu stärka upp Klubbmästeriet med några personer som gillar att har roligt online, t ex via zoom eller Discord. Det kan vara quizkvällar eller att spela spel tillsammans, till exempel. Om du dessutom är riktigt vass på t ex photoshop och digital marknadsföring är det ett stort plus i kanten!

Är du nyfiken på att veta mer om klubbmästeriet eller vill veta vilka poster som är lediga just nu?

Skicka iväg ett mail till vår studiesocialt ansvariga!

Såhär söker du:

 

Du ansöker genom att fylla i formuläret här på hemsidan alternativt boka tid med oss för att besöka kårexpeditionen och fylla i en blankett. När ansökan inkommit kommer du få en intervjutid (under vecka 18). Under intervjun kommer valberedningen ställa frågor till dig, kopplade till posten du har sökt. 

Efter att alla intervjuer är genomförda sätter sig valberedningen och går igenom alla som sökt och nominerar en person per post. Denna nominering skickas vidare till fullmäktige, som under ett sammanträde får möjlighet att ställa kompletterande frågor och tar sedan beslut. ​Blir du invald, kommer du månaden innan du tillträder på din post få en överlämning av nuvarande person på posten. Observera att du måste vara medlem i Gefle Studentkår för att kunna söka poster hos oss.

Ansökan till samtliga lysta poster ska vara kåren tillhanda

senast en månad innan nästkommande FUM 13 september 2021 

Vill du engagera dig men vet inte riktigt hur eller i vad? Skicka en spontanansökan till oss så hjälper vi dig!

Ansök till Gefle Studentkår
arrow&v

Tack för din ansökan!