KÅRVALET 2019

Tid: 18 -20/3

Medlemskap i Gefle Studentkår krävs

facebook banner.png

Snart är det dags att rösta i kårvalet 2019!

Kårvalet pågår mellan 18-20/3 och endast då kan man rösta.

Röstning sker via internet.


Vad är kårfullmäktige?
Jo, kårfullmäktige är Gefle Studentkårs högst beslutande organ. Kårfullmäktige ser över kårstyrelsens verksamhet och arbete. De påverkar helt enkelt vad kåren ska arbeta med under verksamhetsåret! Att sitta i kårfullmäktige innebär en hel del ansvar och är en oerhört viktig uppgift. Då kåren inte har ett årsmöte varje avslutat verksamhetsår, så träffas istället kårfullmäktige ca 2-3 gånger per termin för att fylla den funktionen som ett årsmöte skulle ha gjort.


Själva kårvalet:
I kårvalet röstar medlemmar på vilka de vill ska sitta i kårfullmäktige. För att vara röstberättigad som medlem måste du finnas med i röstlängden vilket innebär att du måste ha betalat ditt kårmedlemskap innan den 25 februari. Antingen röstar du på en hel lista eller gör personval, det är helt upp till dig själv! 

Röstning kommer att ske via extern hemsida.

Har du frågor angående kårvalet? Maila till kontakt@geflestudentkar.se eller besök kårexpeditionen under öppettiderna 

Listorattröstapå2.0.jpg

Eventet på FB