Arvoderade

 

På Gefle Studentkår jobbar tre arvoderade heltid; ordförande, vice ordförande och evenemangsansvarig. Dessa tre poster är förtroendevalda av vårt fullmäktige och väljs in årsvis. 

68702577_621369135052866_803731764269809

Så söker du

Under tiden som posterna är utlysta, fyller du i en blankett och lämnar in den i vår kårexpedition. När lappen lämnas in, kommer du få välja en intervjutid. Under intervjun kommer valberedningen ställa frågor till dig, kopplade till posten du har sökt. 

Efter att alla intervjuer är genomförda sätter sig valberedningen och går igenom alla som sökt och nominerar en person per post. Denna nominering skickas vidare till fullmäktige, som under ett sammanträde får möjlighet att ställa kompletterande frågor och tar sedan ställning om personen är lämplig eller ej.

Blir du invald, kommer du månaden innan du tillträder på din post få en överlämning av nuvarande person på posten.

 

Observera att du måste vara medlem i Gefle Studentkår för att kunna söka poster!

 

Håll utkik på våra anslagstavlor och sociala medier för att se när vi söker efter nya medarbetare på Gefle Studentkår!

På Gefle Studentkår jobbar tre arvoderade heltid;
ordförande, vice ordförande och evenemangsansvarig. 

Dessa tre poster är förtroendevalda av vårt fullmäktige och väljs in årsvis. 

Här kan du hitta information om posterna Gefle Studentkår utlyser. (TA BORT? SKRIV TITEL ex. "utlysta poster")
Ordförande och vice ordförande väljs in under slutet av verksamhetsåret
och är invalda under perioden 1 juli - 30 juni.


Evenemangsansvarig väljs in i mitten av verksamhetsåret och
är invald under perioden 1 februari - 31 januari.

Utlysta poster

Ordförande

Ordförande har det yttersta ansvaret för kårens verksamhet. Vilket innebär att du leder och fördelar arbetet på kåren. Uppdraget innebär bland annat att: leda styrelsemöten, delta i olika beslutande organ på högskolan, vara personalansvarig, representera Gefle Studentkår i olika sammanhang. (KAN JAG SKRIVA M.M. EFTER?)

Vice ordförande

Vice ordförande är den som driver dem utbildningspolitiska frågorna på kåren. I rollen är vice ordförande representant i olika organ på högskolan för att driva de frågor som Gefle Studentkårs medlemmar efterfrågar. I de fall där ordförande inte är på plats, är det vice ordförande som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Evenemangsansvarig

Som evenemangsansvarig ansvarar du över hela Gefle Studentkårs evenemangsverksamhet. Det innebär att arrangera evenemang för studenter, allt ifrån sportturneringar till de klassiska kårkvällarna.

 

Som evenemangsansvarig basar du  över ett Klubbmästeri som finns till ditt förfogande igenom hela arbetet. Om du önskar driva evenemangsverksamheten för medlemmarna i Gefle Studentkår så är det här posten för dig! (OMFORMULERA? FÅ DET KUNNA GÅ IHOP MED TEXTEN ÖVER)

Adress:

Stenhammarsvägen 15

802 67 Gävle

Kårexpeditionens öppettider:

Tisdagar 10-13

Onsdagar 12-15

Kontakta oss vid frågor

  • Facebook
  • Instagram